Aktualności


10 kwiecień 2018

Kredyt na innowacje!

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

Innowacje stanowią hasło przewodnie konkursu z poddziałania 3.2.2, który potrwa do 24.05.2018 r.

Konkurs również podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

  1. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
  2. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
  3. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.