Aktualności


10 marca 2016

Dofinansowania z Unii Europejskiej dla studentów

Masz dwadzieścia kilka lat, dobry pomysł, a oprócz indeksu, w kieszeniach pustki? Paradoksalnie wiele wskazuje na to, że masz duże szanse na odniesienie sukcesu. Bil Gates, Mark Zuckerberg, Richard Branson - oni też rozpoczęli kariery w młodym wieku. Tobie z pomocą mogą przyjść fundusze UE. Sprawdź, na co możesz liczyć.

Dotacje dla studentów mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Szukając dofinansowania unijnego warto zapoznać się z Działaniem 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Inicjatywa adresowana jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku do 25. roku życia, w tym do studentów studiów dziennych. Warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do konkursu.

Na ambitnych studentów czeka także dofinansowanie dla młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Fundusze z tego programu kierowane są do uczelni i przeznaczane na programy stażowe, certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców, tworzenie zespołów projektowych, czy dodatkowe zajęcia praktyczne.

Dla wielu osób studia nie kończą się w momencie otrzymania tytułu magistra. Szkoły wyższe mogą pozyskać fundusze także na programy studiów doktoranckich. Dotacje dla studentów studiów doktoranckich finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie można pozyskać na projekty wspierające prowadzenie badań naukowych w najbardziej innowacyjnych obszarach oraz komercjalizację ich wyników.

Pamiętajmy o tym, że dotacje z Unii Europejskiej to nie tylko pomoc dla przedsiębiorstw, ale również wsparcie na starcie kariery. Warto z niego skorzystać.